CA-PLAST bezvodný pisoár v spojení s technológiou FALCON je jeden z tých vzácnych produktov, ktoré šetria peniaze a čas a zároveň zachovávajú prírodné zdroje. Úspory pre jednotlivé zariadenia môžu byť značné a sčítané úspory na celom svete obrovské.

vodaŠetrenie Vody

Každý CA-PLAST bezvodný pisoár ušetrí až 150,000 litrov a viac pitnej vody ročne.

So stovkami tisícov bezvodných pisoárov FALCONCA-PLAST po celej zemeguli, by odhadované ušetrené množstvo vody bolo viac ako 5.3 miliárd litrov a rástlo každý rok. Toto dokonca ani nezahŕňa presakovanie, ktoré sa tradične objavuje v súvislosti so splachovacími pisoármi. Drobné, pravidelné presakovanie môže vyplytvať 227,000 litrov vody za rok. Tieto priesaky v splachovacích pisoároch často ostanú bez povšimnutia, pretože voda sa rozšíri na zadnej strane misy a je ťažko viditeľná. Zaseknutý splachovací ventil môže premrhať 64 000 litrov vody denne! Najlepší spôsob ako garantovať, že sa nevyskytnú žiadne priesaky a nevyplytvá sa žiadna voda, je nahradiť splachovacie alebo nízko splachovacie pisoáre bezvodnými pisoármi.

setrenieZnižovanie Prevádzkových Nákladov

Pretože bezvodné pisoáre nemajú žiadne splachovacie ventily, senzory alebo mechanické časti, nie je tu žiadne mechanické poškodenie a tým je do veľkej miery zredukovaná údržba a preto úspora pisoár bez vody je značná.

Pre porovnanie, akt splachovania vody cez pisoáre zvyšuje údržbu kvôli hromadeniu ťažkých minerálov na membránach, čo spôsobuje priesaky a ťažké usadeniny v misách a odtokových rúrach. Na druhej strane, likvidácia baktérií splachovacích senzorov, hlavnej environmentálnej obavy je s bezvodnými pisoármi eliminovaná.

.

cistenieVytváranie čistejších toaliet

CA-PLAST bezvodné pisoáre vytvárajú hygienickejšie toalety. Pretože bezvodné pisoáre je nemožné vytopiť a možnosť upchatia rúrok sa prakticky stráca, väčšina inštalatérskych a čistiacich pohotovostí je taktiež eliminovaná.

Čistenie je taktiež rýchlejšie, keďže nie je potrebné drhnúť minerály zanechané vodou. Čistejšie toalety sú menej nákladné na údržbu a oveľa hygienickejšie.

sklenikove-efektyRedukovanie Skleníkových Plynov

Transport a čistenie vody je energeticky náročný proces. Každý liter ušetrený používaním bezvodného pisoára šetrí energiu a skleníkové plyny súvisiace s jej výrobou. V priemere každých 3.8 miliardy litrov ušetrenej vody zabráni vytvoreniu 18 miliónov kg CO2 (Pacifický Inštitút).